Rukovodstvo

PREDSEDNICI KLUBA

– Slobodan Borisavljević (1945-1946)
– Draagoljub Milutinović (1946-1948)
– Mile Radetić (1948-1951)
– Petar Stanković (1980-1981)
– Miodrag Petrović (1981-1984)
– Vladimir Jovanović (1984-1986)
– Dragomir Marinković (1986-1987)
– Predrag Stijović (1987-1992)
– Stanko Blagojević (1992-1992)
– Zoran Tomić (1992-1993)
– Sava Lazić (1993-1994)
– Stanko Blagojević (1994-1995)
– Prof. Vladeta Pavasović (1995-1997)
– Vladimir Jovanović (1997-2000)
– Aleksandar Stefanović (2000-2001)
– Milovan Vidojević (2001-2002)
– Aleksandar Stipanović (2002-2004)
– Aleksandar Stefanović (2004 – 2008)
– Željko Pešut (2008 –

DIREKTORI KLUBA

– Momčilo Mirić (1997-2000)
– Tasković Slobodan (2000 – )

GENERALNI SEKRETARI

– Momčilo Mirić (1990-1997)
– Ranko Grubor (2000-2002)
– Miroslav Jelača (2002- )

SEKRETARI

– Srdjan Stojanović (1980-1984)
– Gordana Novićević (2000-2002)
– Ranko Grubor (2002- )

TRENERI KLUBA

– Slobodan Borisavaljević (1945 -1951)
– Borislav Stanković (1945 -1951)
– Miodrag Grbić (1945 -1951)
– Vladimir Jovanović (1980 -1982)
– Vladimir Jušić (1982 -1993)
– Vladimir Vasilievskij (1993 -1994)
– Igor Podnosov (1994 -1995)
– Goran Kocić (1995 -1997)
– Goran Nikolov (1997 -1998)
– Slobodan Tasković (1998 – 2006)
– Miloš Đukić (2006 – 2008)
– Boris Vukelić (2008 -2009)
– Slobodan Tasković (2009 -2010)
– Vladimir Marić (2010 -2014)
– Slobodan Tasković (2014 – )

TRENERI STONOTENISKE ŠKOLE

– Vladimir Mamković (1996 -1998)
– Nada Cvetković (1996 -1997)
– Zoran Todorović (2001 – )
– Dragan Klajić (2004 -2008)
– Vladimir Marić (2004 -2005)
– Branislav Đan (2004 -2005)
– Ivan Takač (2013 -2014)

SAVEZNI KAPITENI

– Miodrag Grbić (1954-1955)- savezni selektor seniora
– Slobodan Tasković (2002- 2005)- savezni selektor juniora
– Miloš Đukić (2006 – 2012)- savezni selektor juniora
– Slobodan Tasković (2013 – 2015)- šef stručnog štaba reperezentacije